diumenge, 14 de febrer de 2016

FINS A QUIN PUNT ÉS IMPORTANT L'ANGLÈS EN L'EDUCACIÓ?

Creus que és important estudiar anglès a l'escola?

Carla: -Sí, crec que és imprescindible que des de ben petits els nens i nenes facin l'assignatura d'anglès, però no crec que se li hagi de donar més importància que a les altres assignatures.

Mireia: -Sí, crec que és molt important perquè obre les portes del món en el qual vivim. Tot i així, crec que moltes assignatures són tan importants com l'anglès.  


A quina edat s'ha de començar a ensenyar?

Carla: -Com més petits siguin millor, ja que com més aviat, més facilitat tenen per aprendre i familiaritzar-se amb un idioma.

Mireia: -Tan aviat com sigui possible. L'ideal seria que l'anglès esdevingués una llengua ben coneguda, doncs cal aprendre-la aviat.


Com creus que s'ha d'ensenyar aquesta llengua?

Carla: -La millor manera per aprendre un idioma és aplicant la pràctica. Crec que és molt més important que els alumnes acabin la primària amb un bon nivell de parla i comprensió que no pas a nivell gramatical. El primer canvi que s'hauria de fer és ensenyar la teoria en base a la pràctica que han après, tal i com es fa amb el català i el castellà. Les hores d'aquesta assignatura s'haurien d'organitzar a partir de jocs i diverses activitats dinàmiques.

Mireia: -D'una manera molt pràctica, lúdica i vivencial. Penso que la gramàtica és importantíssima, però encara ho és més poder parlar i entendre's, cosa que trobo que és la mancança més gran actualment. Per altra banda, es pot treballar la lectura i l'escriptura a partir de jocs i mitjançant l'aprenentatge significatiu.


Quantes hores opines que s'haurien de fer d'aquesta assignatura?

Carla: -Considero que no s'haurien d'impartir més hores d'aquesta assignatura que d'altres, ja que l'important no són les hores sinó com s'inverteixen i la qualitat de l'ensenyament.

Mireia: -Estic convençuda que l'important no és la quantitat d'hores sinó la qualitat d'aquestes. L'essencial és que la persona que ensenyi l'assignatura sigui molt vàlida i estigui ben formada per tal de treure'n el màxim profit.


S'haurien d'impartir assignatures no lingüístiques en llengua anglesa?

Carla: -No. És evident que els infants han d'estar preparats per afrontar-se al món real  i s'han de poder defensar amb aquesta llengua, però no crec que sigui necessari impartir altres assignatures en anglès per assolir aquest nivell. Hem de tenir molt clar que estem a Catalunya i, per tant, l'ensenyament ha de ser en català. En el cas que els pares d'una criatura vulguin que aquesta tingui un nivell més alt d'anglès, existeixen altres opcions com acadèmies, extraescolars o escoles britàniques.  

Mireia: -L'objectiu és que l'alumnat obtingui un bon nivell d'anglès, i penso que impartir alguna assignatura en llengua anglesa pot ajudar a aconseguir-ho. En aquest cas, crec que estaria bé que fossin assignatures no troncals i que durant els sis anys de primària anéssin variant per tal de poder-ne gaudir plenament. Ara bé, no crec que sigui estrictament necessari perquè si les hores de llengua anglesa s'ensenyen correctament aquest nivell ja pot ser assolit.


Quin nivell d'anglès penses que hauria de tenir el professorat?

Carla: -Sens dubte, el docent que imparteix l'assignatura d'anglès ha de tenir un nivell molt alt, de la mateixa manera que les altres professores han de ser expertes en la seva assignatura. Ara bé, no crec que sigui imprescindible que la resta del professorat tingui massa nivell d'aquesta llengua, i més en el cas que es tracti d'una persona de mitjana edat que no acaba de sortir de la carrera.

Mireia: -Altíssim en el cas de les persones especialistes d'anglès i mitjà en el cas de la resta del professorat. Trobo que la diferència de nivell entre els nens i nenes i els mestres ha de ser gran i cal tenir en compte que actualment ja hi ha infants que tenen un bon nivell. Per altra banda, crec que tot mestre ha de tenir un cert nivell de totes les assignatures i l'anglès en el món en que vivim és essencial.


Et sembla bé que les famílies hagin de destinar diners fora de l'escola per un millor nivell dels infants?

Carla: -Com he esmentat anteriorment, si l'escola proporciona un bon ensenyament d'aquesta llengua als alumnes i, tot i així, els pares no estan d'acord amb el nivell que s'imparteix, hauran de buscar una altra solució externa a aquesta.

Mireia: -No, perquè penso que el nivell de l'escola ha de ser suficientment alt perquè les famílies no hagin de pagar una acadèmia.


Creus que el nivell d'anglès tant de mestres com d'alumnes està millorant?

Carla: -No puc afirmar o negar si el nivell està millorant ja que personalment no visc la situació actual a les escoles, però imagino que cada vegada el nivell anirà millorant. Els estudiants d'educació primària cada vegada surten més preparats i, per tant, tindran un nivell més alt per ensenyar als seus alumnes.

Mireia: -A moltes escoles el nivell dels nens i nenes és cada cop més alt, evidentment tenint en compte les diferències entre escoles. En canvi, el nivell del professorat crec que encara ha de millorar, en alguns casos molt. Com que les persones que hem sortit de la carrera fa poc hem estat educades en el sistema de fa uns anys, moltes encara no tenim el nivell suficient que tindran les properes generacions. Cal doncs, formar-nos al màxim. 


Carla i Mireia Serra Busqué

2 comentaris:

  1. Tant l'anglès com a qualsevol altre idioma que ajudi a tota una generació a tenir més sortides, no només en l'àmbit laboral, sinó també en l'educatiu. Malauradament molts governs sembla que aquest tema els importa ben poc (i quina importància li van a donar, si fins i tot el mateix president no sap enllaçar dues paraules en la seva llengua ...). Una llàstima, però això hauria de canviar per a les futures generacions, i és una cosa que per descomptat està a les nostres mans.

    ResponElimina
  2. Gràcies pel comentari Danny! Tens tota la raó del món. Hi estic completament d'acord. L'anglès i qualsevol idioma. El tema dels polítics... vergonyós simplement. Tal i com tu dius, està a les nostres mans.

    ResponElimina